Baza PES i OWES

OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W województwie śląskim funkcjonuje 6 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, świadczących usługi szkoleniowe, doradcze i biznesowe, a także udzielających wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej oraz prowadzących działania animacyjne na rzecz rozwoju partnerstwa i współpracy. Bazę OWES można znaleźć tutaj

W 2019 roku ROPS i OWES przygotowały Plan współpracy ROPS i OWES. Jest to dokument o charakterze ogólnym, który nakreśla najważniejsze zagadnienia w zakresie współpracy ROPS i OWES w perspektywie do końca aktualnego okresu programowania tj. do 2023.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poniżej udostępniamy bazy danych podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie śląskim, opracowane na podstawie dostępnych rejestrów oraz przeprowadzonych wywiadów telefonicznych.

Jeżeli prowadzą Państwo podmiot, którego nie ma w poniższych bazach lub zaprzestali Państwo działalności, a mimo tego podmiot figuruje w bazie, prosimy o zgłoszenie na adres: ilipka@rops-katowice.pl