Kategoria: Doradztwo

Doradztwo specjalistyczne 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2018

Doradztwo specjalistyczne 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa  specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
 2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 3. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
 4. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2017

Doradztwo specjalistyczne 2016 – nowy zakres tematyczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach pakietu doradztwa, na które składają się obszary tematyczne:

 1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych,
 2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
 3. Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej,
 4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych,

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2016 – nowy zakres tematyczny

Doradztwo specjalistyczne 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa specjalistycznego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane doradztwo z zakresu ekonomii społecznej obejmuje następujące obszary tematyczne:

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2016

Zaproszenie do skorzystanie z bezpłatnych usług doradczych

W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, mediów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych i gospodarczych do skorzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów: czytaj dalej o: Zaproszenie do skorzystanie z bezpłatnych usług doradczych

Doradztwo

W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, mediów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych i gospodarczych do skorzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów: czytaj dalej o: Doradztwo

Doradztwo – 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż zespół realizujący projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej przygotowuje dla Państwa ofertę w zakresie specjalistycznego doradztwa na rok 2015.

Szczegółowe informacje odnośnie proponowanych obszarów tematycznych oraz warunków udziału w doradztwie zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Doradztwo

W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, mediów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych i gospodarczych do skorzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów: czytaj dalej o: Doradztwo