Kategoria: Spotkania i szkolenia

RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora – zapraszamy na Forum Międzysektorowe 4 października 2018 w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na trzecie spotkanie realizowane w ramach Forum Międzysektorowego pn. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora. czytaj dalej o: RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora – zapraszamy na Forum Międzysektorowe 4 października 2018 w Katowicach

„Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim” – zapraszamy do udziału w Forum Międzysektorowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na drugie w tym roku spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Tematem spotkania będzie „Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim”.

Forum odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 r. w Katowicach (w godzinach 9:30-15:30). Poprowadzi je Pan Piotr Bańczyk. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia dokumentów niezbędnych w procesie rewitalizacji, finansowania działań rewitalizacyjnych, roli podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, projektowania działań rewitalizacyjnych, adaptacji środowiska lokalnego do życia na obszarze zrewitalizowanym.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 września 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacje o organizacji kolejnych Forów:

W czwartym kwartale 2018 r. ROPS planuje organizację jeszcze dwóch Forów Międzysektorowych, obejmujących następujące tematy:

 1. Zamówienia społecznie odpowiedzialne jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej,
 2. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora.

Fora Międzysektorowe realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Uczestnicy Forum dyskutowali o projektach realizowanych w ramach ZIT/RIT

30 sierpnia 2018 r. w Katowicach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował Forum Międzysektorowe  nt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne jako szansa na wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Forum poprowadziła Pani Anna Kalinowska, która przybliżyła uczestnikom podstawy prawne, założenia, zasady funkcjonowania  zadania związków ZIT/RIT, omówiła strategie Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, miejsce ZIT/RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dobre praktyki we wdrażaniu projektów ZIT/RIT, rolę podmiotów ekonomii społecznej we wdrażaniu projektów ZIT/RIT oraz szanse wynikające z realizacji projektów ZIT/RIT. Spotkaniu towarzyszyła bieżąca wymiana doświadczeń oraz dyskusja w obrębie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie realizacji projektów w ramach ZIT/RIT.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najbliższe odbędzie się już 17 września 2018 r. Więcej informacji znajduje się tutaj. Zapraszamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja_A._Kalinowska

czytaj dalej o: Uczestnicy Forum dyskutowali o projektach realizowanych w ramach ZIT/RIT

Doradztwo specjalistyczne 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne:

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.
 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego.
 4. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej o: Doradztwo specjalistyczne 2018

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w województwie śląskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne jako szansa na wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 r. w Katowicach (w godzinach 9:30-15:00). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Zaproszenie na Forum Międzysektorowe dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w województwie śląskim

Konsultacje projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

2 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  Jego aktualizacja wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Konsultacje potrwają do 23 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje, w tym projekt KPRES oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne tutaj.

W związku z konsultacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00–14.00 w Warszawie. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie projekt aktualizacji Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej, jak również odbędzie się dyskusja nt. projektu. Podsumowane zostaną także cztery dwudniowe spotkania makroregionalne o charakterze pre-konsultacji aktualizacji KPRES, zorganizowane w ramach projektu SIRES (Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej).

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu mija 12 lipca br. Program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Ekonomia społeczna w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

28 maja 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST (OWES Centralno-Wschodni) przygotował zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości społecznej dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zajęcia odbyły się

równolegle w 2 grupach, trenerzy (Sonia Rzeczkowska i Krzysztof Hołyński – OWES MOST) omówili krótko system wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujący w województwie śląskim oraz podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością społeczną. W dalszej części zajęć skupili się na przybliżeniu osadzonym form prawnych przedsiębiorstw społecznych, m.in. ich wad i zalet, sposobu zakładania. Istotnym elementem programu było przedstawienie oferty OWES-ów w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i biznesowych, a także udzielania wsparcia finansowego dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych. Zajęcia prowadzone były w ciekawej formule, umożliwiającej aktywny udział uczestników i zadawanie licznych pytań.

Przeprowadzenie zajęć możliwe było dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu trenerów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST oraz pracowników Zakładu Karnego w Wojkowicach.


W Częstochowie odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej

27 maja 2018 r. w Częstochowie na Promenadzie im. Czesława Niemena odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej. W tym roku w imprezę organizowaną przez Miasto Częstochowę wraz z Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Podczas Pikniku swoją działalność zaprezentowało ok. 60 podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie Częstochowy. Program obfitował w liczne atrakcje, znalazły się w nim m.in.:

 • prezentacje lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz częstochowskich Rad Dzielnic,
 • występy sceniczne – taneczne i wokalne,
 • wystawa prac malarskich,
 • liczne atrakcje dla dzieci – gry i zabawy,
 • pokazy tematyczne – sportów walki, plastyczne itp.,
 • bezpłatna woda z saturatora zapewniona przez Częstochowskie Wodociągi,
 • bezpłatne mierzenie ciśnienia,
 • pokaz psów rasowych,
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele innych.

Dla mieszkańców przygotowano liczne niespodzianki, w tym m.in. konkurs pn. „Najatrakcyjniejsze stoisko NGO” z wyjątkowymi nagrodami. Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania działalności częstochowskich podmiotów mieszkańcom miasta, a jednocześnie do nawiązania kontaktów i trwałej współpracy.


Podmioty reintegracyjne zintegrowały się na Konwencie

Za nami dwudniowy Konwent podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, który zgromadził w Wiśle kilkudziesięciu przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor ROPS Bożena Borowiec, która po przywitaniu uczestników oraz przybliżeniu idei i planu konwentu przekazała głos gościowi specjalnemu – europosłowi Markowi Plurze. Opowiedział on o nowych rozwiązania prawnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej, w szczególności o akcie o dostępności towarów i usług, karcie mobilności, strategii Europa bez barier 2020-2030 oraz wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w UE.

Następnie członkowie prezydium kończącej swoją pierwszą kadencję Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych: Grzegorz Żymła i Patrycja Rojek podsumowali dotychczasową działalność, zdając zgromadzonym krótkie sprawozdanie z najważniejszych inicjatyw, w które włączała się Rada w ciągu minionych dwóch lat. Po podsumowaniu przyszła pora na przypomnienie zasad głosowania w wyborach członków II kadencji Rady oraz prezentacje zgłoszonych kandydatów. Głosowanie przebiegło sprawnie i po przerwie rozpoczęto blok wystąpień zaproszonych gości.

O wsparciu rodzin z osobami niepełnosprawnymi w kontekście programu „Za życiem” szczegółowo opowiedziała Bogusława Kuczyńska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przybliżyła założenia programu, przekazała dane na temat jego dotychczasowej realizacji oraz plany rozwoju.

Możliwości wykorzystania środków unijnych na programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwój i tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych były przedmiotem wystąpienia zastępcy dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – Jarosława Ligasa. Uczestnicy zostali poinformowani o planowanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie.

Prezentacja dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Grzegorza Sikorskiego o obecnej sytuacji na regionalnym rynku pracy, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych stała się bazą do rozważań na temat roli i zadań podmiotów reintegracyjnych w obliczu rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i konieczności pracy z najtrudniejszymi do zaktywizowania grupami klientów.

Doceniając trud codziennej pracy kadry podmiotów reintegracyjnych, Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Małgorzata Ochęduszko-Ludwik podziękowała zgromadzonym za zaangażowanie i serce wkładane w poprawę jakości życia osób, do których kierują swoje działania. Wręczyła również podziękowania członkom pierwszej kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych za ich dotychczasową pracę. Tuż po tej uroczystej chwili zostały ogłoszone wyniki wyborów członków II kadencji. Pierwszy dzień Konwentu zakończyła dyskusja na temat oczekiwanych przez podmioty reintegracyjne obszarów wsparcia ze strony samorządu województwa.

Drugi dzień Konwentu poświęcono pracy w formule warsztatowej w dwóch grupach: CIS-ów i KIS-ów oraz ZAZ-ów i WTZ-ów. Głównymi obszarami dyskusji były wyzwania, jakie obecna sytuacja na rynku pracy stawia przed podmiotami reintegracyjnymi, zmiany legislacyjne, które wpływają na ich funkcjonowanie, sposoby finansowania działań i problemy z tym związane, a także pomysły na rolę ROPS-u we wspieraniu podmiotów reintegracyjnych. Warsztaty stanowiły również doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Konwent podmiotów reintegracyjnych został zorganizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Skład II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych:

 1. Agnieszka Bednarz – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
 2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
 3. Wojciech Kulesza – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny)
 4. Zbigniew Nowakowski – Zakład Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny)
 5. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
 6. Patrycja Rojek – Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (subregion centralny)
 7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny)
 8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy)

 

Wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych – lista kandydatów

W związku z organizowanymi wyborami do II kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych publikujemy listę kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 8 maja 2018 r. wraz z reprezentantami zgłoszonym przez Śląskie Forum WTZ.

Lista kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych

Przypominamy, że wybory do Rady odbędą się podczas Konwentu podmiotów reintegracyjnych organizowanego w dniach 21-22 maja br. w Wiśle w Hotelu „Pod Jedlami”. Rekrutacja dla uczestników została ogłoszona w poprzedniej informacji na stronie:

http://es.rops-katowice.pl/rekrutacja-na-konwent-podmiotow-reintegracyjnych/

Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w konwencie, podczas którego odbędą się wybory do Rady, dopuszcza się oddanie głosu w trybie korespondencyjnym (zgodnie z pkt. IV.6 Regulaminu wyborów). Informacja o zamiarze skorzystania z tego trybu winna zostać przesłana drogą elektroniczną do ROPS na adres: des@rops-katowice.pl w terminie do 11 maja, a głosowanie w tym trybie będzie możliwe do 17 maja br.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do Rady oraz Konwentu podmiotów reintegracyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.