Powołano członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego w drodze Zarządzenia Nr 24/24 z dnia 2 kwietnia 2024 roku powołał...

Spotkanie „Angażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój ekonomii społecznej z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Pożyczki płynnościowe i misyjne dla podmiotów ekonomii społecznej

Informujemy, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Katowicach, na podstawie zawartej...

Nabór kandydatów do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Śląskiego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej określiła nowe zasady powoływania członków...

Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”

Wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego zapraszamy na Forum „Perspektywy...

Zapraszamy do Bielska-Białej na wydarzenie promujące rozwój organizacji pozarządowych

Po raz kolejny promujemy ekonomię społeczną w subregionie południowym! Zapraszamy w najbliższy...

Cieszyński Przekładaniec 2023 – zapraszamy do Cieszyna na Festiwal Organizacji Pozarządowych

W nadchodzący weekend, czyli w dniach 1-3 września 2023 r. w Cieszynie odbędzie się kolejna edycja...

Forum Międzysektorowe – Rada Pożytku Publicznego – wolne miejsca

Zapraszamy do uczestnictwa w zaplanowanym na 8 września 2023 r. Forum Międzysektorowym w temacie...

Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych 2023 – zaczynamy rekrutację

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów...

Ekonomia społeczna w plenerze na tyskich Paprocanach

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku organizacji pozarządowych, który odbędzie się w...

Projekty

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Projekty

IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme

Projekty

Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego

Aktualności

Wyświetl wszystkie wydarzenia i aktualności

Czym jest

Czym jest i jak uzyskać znak promocyjny “Zakup prospołeczny”?

Podmioty

Lista certyfikowanych podmiotów ekonomii społecznej

Multimedia

Zobacz film promocyjny o „Zakupie prospołecznym”

Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych - logo
Zakup Prospołeczny - logo
Katalog PES - logo
Grafika Mapa Potrzeb - logo
ERPES - logo