Prof. dr hab Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Martyna Wronka-Pośpiech, “Ekspertyza w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) w województwie śląskim realizowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Prof. dr hab Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Martyna Wronka-Pośpiech, "Ekspertyza w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) w województwie śląskim realizowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego