Doradztwo specjalistyczne z zakresu ekonomii społecznej 2022-2023

Doradztwo specjalistyczne z zakresu ekonomii społecznej 2022-2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oferuje wsparcie w formie doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej. Przygotowane doradztwo dostępne będzie w czterech obszarach tematycznych: Zlecanie realizacji zadań...
Doradztwo specjalistyczne 2021

Doradztwo specjalistyczne 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2021 r. przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej. Dostępne będą cztery obszary tematyczne: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej....
Doradztwo specjalistyczne 2021

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej. W roku 2020 dostępne będą następujące obszary tematyczne: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii...
Doradztwo specjalistyczne 2019

Doradztwo specjalistyczne 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.Aspekty społeczne w zamówieniach...
Doradztwo specjalistyczne 2019

Doradztwo specjalistyczne 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował ofertę doradztwa specjalistycznego obejmującego cztery obszary tematyczne: Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...
Doradztwo specjalistyczne 2021

Doradztwo specjalistyczne 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do skorzystania z doradztwa  specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii...