Kategoria: Konkursy

Nabór na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował „Ogłoszenie o naborze członków do Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji”. W związku z tym wojewodowie, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać w terminie do 31 lipca 2019 r. kandydatów na członków Rady.

 

Zgłoszenia należy składać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego” (liczy się data stempla pocztowego).

 

Ogłoszenie oraz załączniki niezbędne do zgłoszenia kandydata zamieszczone zostały w BIP MRPiPS.

Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wydłużeniu naboru wniosków w ramach konkursu pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”.

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie”, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są tutaj.

Zachęcamy do nadsyłania ofert.

Relacja z Gali wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

17 października br. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” . Celem wydarzenia było nie tylko do wręczenie nagród dla laureatów, ale również prezentacja ich dotychczasowych dokonań. W trakcie spotkania uhonorowano zasługi wszystkich zgłoszonych kandydatów w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu oraz rozwoju całego województwa. czytaj dalej o: Relacja z Gali wręczenia nagród w konkursach „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Rozstrzygnięcie konkursów „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” oraz „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Uprzejmie informujemy, że 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2322/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Adrian Staroniek – I miejsce, z liczbą 28,14 punktów,
 • Kazimierz Speczyk – II miejsce, z liczbą 26,43 punktów,
 • Dezyderiusz Szwagrzak – III miejsce, z liczbą 24,57 punktów.

Do powyższego konkursu zgłoszono 16 kandydatów. Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Tego samego dnia Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2323/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Lidia Musiał – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatek, z liczbą 29,50 punktów,
 • Jan Gwizd – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatów, z liczbą 28,20 punktów.

Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. W konkursie zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach), podczas uroczystej gali, która rozpocznie się o godz. 9:30. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 32 730 68 87.

Uczestnikom obu konkursów życzymy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz dziękujemy za zaangażowanie w działalność społeczną, a także wkład w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną wkrótce zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

 

Załącznik:

Program Gali wręczenia nagród

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Jego celem jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie zawiera Regulamin. Zgłoszenia kandydata można dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Regulamin Konkursu “Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu “Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Nagrodzono Przyjaciół ekonomii społecznej

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.  „Rodzina jest najważniejsza…”, połączona z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Otwarcia spotkania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, a jego początek uświetnił występ Zespołu Regionalnego Gminy Świnna „Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej pod kierownictwem Pani Franciszki Hujdus.

Konferencja skierowana była m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem wydarzenia było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani dr Anna Zasada-Chorab – Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Jako kolejna wystąpiła Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która przedstawiła informację na temat realizacji w latach 2017-2020 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Po części merytorycznej rozpoczęła się prezentacja laureatów poszczególnych konkursów oraz uroczyste wręczenie nagród: statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych.

Jako pierwsze uhonorowano „Gminy przyjazne rodzinie 2017”, których przedstawicielom nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczyła Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. A otrzymały je:

 • I miejsce: Gmina Mszana za inicjatywę Gmina Mszana to jedna wielka rodzina
 • II miejsce: Gmina Czeladź za inicjatywę Czeladzki klimat dla rodziny
 • III miejsce: Gmina Zabrze za inicjatywę Zabrze dla rodziny

W imieniu zwycięskich gmin nagrody odebrali: Pan Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, Pan Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź oraz Pan Jan Pawluch – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze. Każda z gmin zaprezentowała swoje inicjatywy i podzieliła się dobrymi praktykami na zakończenie konferencji.

Następnie Pani Urszula Koszutska – Radna Województwa Śląskiego omówiła dokonania pięciu laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, a zostali nimi:

 • Bronisław Gawron – za inicjatywę Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie, zgłoszony przez Gminę Piekary Śląskie
 • Anna Kędra – za inicjatywę Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej w Stowarzyszeniu “Przyjazny dom”, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
 • Jan Szulik – za inicjatywę Jan Szulik – O godność człowieka, w trosce o rodzinę, zgłoszony przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
 • Halina Świerczek – za inicjatywę Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
 • Jarosław Tobiasz – za inicjatywę Potrzebujesz mnie, więc jestem, zgłoszony przez Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku

Po uhonorowaniu tych, którzy aktywnie wspomagają politykę prorodzinną, przyszła kolej na nagrodzenie osób najbardziej zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Sylwetki i warte naśladowania dokonania laureatów konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, przedstawiła Pani Patrycja Rojek ze Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. A laureatami zostali:

 • I miejsce: Jerzy Krótki
 • II miejsce: Joanna Pietrzyba-Waszczak
 • III miejsce: Barbara Mizera

Krótką prezentację na temat konkursu można zobaczyć tu: Prezentacja – Przyjaciel ES 2017.

Laureatom wszystkich konkursów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017” i zaproszenie na wręczenie nagród

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2395/227/V/2017 na posiedzeniu 21 listopada 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Laureatami zostały osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2017” otrzymali:

Jerzy Krótki, który zajął I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 40,17 punktów,

Joanna Pietrzyba-Waszczak, która zajęła II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 34,29 punktów,

Barbara Mizera, która zajęła III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 32,71 punktu.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach) podczas konferencji  „Rodzina jest najważniejsza…”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie głównej ROPS:

https://rops-katowice.pl/2017/11/15/zapraszamy-na-konferencje-rodzina-jest-najwazniejsza-polaczona-z-wreczeniem-nagrod-w-konkursach-z-polityki-prorodzinnej-i-ekonomii-spolecznej/

 

Uchwała Zarządu

Załącznik do Uchwały

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”.

Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody oraz tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2017”. Laureatami mogą zostać osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze, w tym m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, administracji, trzeciego sektora. Komisja Konkursowa może również zaproponować przyznanie dodatkowych wyróżnień.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 13 października 2017 r.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe informacje na jego temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017” (dokumenty zamieszczone poniżej).

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-83 lub 87.

Do pobrania:

Regulamin konkursu Przyjaciel ES 2017

Formularz zgłoszeniowy