Kategoria: Spotkania i szkolenia

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru: budowania marki i wizerunku, wykorzystania public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpracy z mediami i biznesem, tworzenia i promocji produktów wysokiej jakości, podejmowania działań online, wystąpień publicznych, przygotowania skutecznych informacji prasowych oraz zasadą współpracy win-win.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W drugim i trzecim kwartale 2019 r. (tj. czerwcu, lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 1. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 2. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,
 3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne Fora Międzysektorowe.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Ekonomia społeczna ponownie w śląskich szkołach

Odpowiadając na duże zainteresowanie szkół w zakresie organizacji zajęć z ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do III edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu temu tematowi.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Wzorem lat ubiegłych zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

https://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

 

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl do 8 lutego 2019 r. W zgłoszeniu proszę o podanie nazwy szkoły, imienia i nazwiska oraz telefonu i emaila osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ze szkołami zakwalifikowanymi do cyklu przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe już za nami

30 października 2018 r. w Katowicach odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie”. W zgłębieniu tej tematyki pomogła uczestnikom Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, sprawdzona specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej. Forum zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Szczególne zainteresowanie uczestników wydarzenia wzbudziła tematyka klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. czytaj dalej o: Ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe już za nami

Rozstrzygnięcie konkursów „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” oraz „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Uprzejmie informujemy, że 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2322/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Adrian Staroniek – I miejsce, z liczbą 28,14 punktów,
 • Kazimierz Speczyk – II miejsce, z liczbą 26,43 punktów,
 • Dezyderiusz Szwagrzak – III miejsce, z liczbą 24,57 punktów.

Do powyższego konkursu zgłoszono 16 kandydatów. Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Tego samego dnia Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2323/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Lidia Musiał – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatek, z liczbą 29,50 punktów,
 • Jan Gwizd – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatów, z liczbą 28,20 punktów.

Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. W konkursie zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach), podczas uroczystej gali, która rozpocznie się o godz. 9:30. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 32 730 68 87.

Uczestnikom obu konkursów życzymy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz dziękujemy za zaangażowanie w działalność społeczną, a także wkład w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną wkrótce zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

 

Załącznik:

Program Gali wręczenia nagród

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – zapraszamy na ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa śląskiego na kolejne Forum Międzysektorowe. Tym razem tematyka spotkania obejmie zagadnienie zamówień publicznych odpowiedzialnych społecznie.

Forum pod nazwą „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie” odbędzie się 30 października 2018 r. w Katowicach w godz. 9.30 – 15.30. Spotkanie poprowadzi ceniona specjalistka w zakresie współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej, radczyni prawna Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Na spotkaniu przedstawione zostaną nie tylko założenia i podstawy prawne klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, ale przede wszystkim ich praktycznie zastosowanie. Uczestnicy zdobędą wiedzą na temat sposobu konstruowania opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 października 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730-68-74 oraz 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Przepisy RODO bez tajemnic dla uczestników Forum Międzysektorowego

4 października 2018 r. odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora”. W meandry zagadnienia wprowadziła uczestników Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, radczyni prawna, specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania, które zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, dokładnie przeanalizowano przepisy dotyczące RODO ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w bieżącej działalności instytucji i organizacji.

Omówione i zobrazowane przykładami zostały m.in. kwestie administrowania danymi, w tym danymi wrażliwymi, często występującymi w szczególności w przypadku działalności podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziło zagadnienie obowiązków administratora danych osobowych w zakresie ich bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania. Nie zabrakło studium konkretnych przypadków i pytań zadawanych przez uczestników.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ostatnie w tym roku forum, poświęcone tematowi społecznie odpowiedzialnych zamówień, odbędzie się już 30 października 2018 r. i wkrótce przedstawione zostaną szczegółowe informacje na jego temat. Już dziś zachęcamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja RODO

 

Praktycznie o rewitalizacji podczas Forum Międzysektorowego

17 września 2018 r. odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim”. Podczas spotkania prowadzonego przez Pana Piotra Bańczyka we współpracy z przedstawicielkami Fundacji STAJNIA Twórczy Kolektyw z Siemianowic Śląskich uczestnicy, głównie przedstawiciele jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, mogli przyjrzeć się procesowi rewitalizacji „od kuchni”. Omówione zostały m.in. animacje i konsultacje społeczne, finansowanie oraz rola podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji. Forum wzbogacone zostało przykładami dobrych praktyk miejsc zrewitalizowanych w województwie śląskim. Druga część spotkania została poprowadzona w formie warsztatowej, gdzie sami uczestnicy mogli podjąć wyzwanie zrewitalizowania jednego ze zdegradowanych obszarów w centrum Katowic.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najbliższe odbędzie się już 4 października 2018 r. Więcej informacji znajduje się tutaj. Zapraszamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja Fundacja STAJNIA Twórczy Kolektyw

RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora – zapraszamy na Forum Międzysektorowe 4 października 2018 w Katowicach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na trzecie spotkanie realizowane w ramach Forum Międzysektorowego pn. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora. czytaj dalej o: RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora – zapraszamy na Forum Międzysektorowe 4 października 2018 w Katowicach

„Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim” – zapraszamy do udziału w Forum Międzysektorowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na drugie w tym roku spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Tematem spotkania będzie „Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim”.

Forum odbędzie się w poniedziałek 17 września 2018 r. w Katowicach (w godzinach 9:30-15:30). Poprowadzi je Pan Piotr Bańczyk. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia dokumentów niezbędnych w procesie rewitalizacji, finansowania działań rewitalizacyjnych, roli podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, projektowania działań rewitalizacyjnych, adaptacji środowiska lokalnego do życia na obszarze zrewitalizowanym.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 września 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacje o organizacji kolejnych Forów:

W czwartym kwartale 2018 r. ROPS planuje organizację jeszcze dwóch Forów Międzysektorowych, obejmujących następujące tematy:

 1. Zamówienia społecznie odpowiedzialne jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej,
 2. RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora.

Fora Międzysektorowe realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Uczestnicy Forum dyskutowali o projektach realizowanych w ramach ZIT/RIT

30 sierpnia 2018 r. w Katowicach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował Forum Międzysektorowe  nt. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne jako szansa na wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Forum poprowadziła Pani Anna Kalinowska, która przybliżyła uczestnikom podstawy prawne, założenia, zasady funkcjonowania  zadania związków ZIT/RIT, omówiła strategie Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, miejsce ZIT/RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dobre praktyki we wdrażaniu projektów ZIT/RIT, rolę podmiotów ekonomii społecznej we wdrażaniu projektów ZIT/RIT oraz szanse wynikające z realizacji projektów ZIT/RIT. Spotkaniu towarzyszyła bieżąca wymiana doświadczeń oraz dyskusja w obrębie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie realizacji projektów w ramach ZIT/RIT.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najbliższe odbędzie się już 17 września 2018 r. Więcej informacji znajduje się tutaj. Zapraszamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja_A._Kalinowska

czytaj dalej o: Uczestnicy Forum dyskutowali o projektach realizowanych w ramach ZIT/RIT