Kategoria: Spotkania i szkolenia

Ekonomia społeczna w Smart City

W dniach 29-30 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się II edycja Konferencji & Expo Smart Ecosystems 2019, podczas której praktycy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i Polski będą mówili o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego te miasta należą.

W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty pn. „Budowanie ekosystemu innowacji społecznych w inteligentnych miastach”, których celem jest podkreślenie faktu, że kluczowe jest powiązanie rozwoju inteligentnego miasta z rozwojem ekonomii społecznej. W programie warsztatów znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Będzie to również okazja do nawiązywania i zacieśniania współpracy międzysektorowej w zakresie wspierania aktywności społeczno-ekonomicznej, współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy, kooperacji biznesowej oraz tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o konferencji i warsztatach oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie organizatorów:

https://www.smartecosystems.pl/warsztat-innowacje-spoleczne/

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk – radcę prawnego, wykładowcę, doświadczonego trenera i doradcę wielu instytucji publicznych.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym z istotnymi definicjami, podstawami prawnymi w ww. zakresie, zasadami zlecania zadań publicznych i rozliczania otrzymanych dotacji. Ponadto wyjaśnione zostaną różnice między udzielaniem zamówienia publicznego z aspektem społecznym a zlecaniem realizacji zadania publicznego. Na bazie dobrych praktyk określone zostaną zależności między rozwojem sektora ekonomii społecznej a zlecaniem zadań podmiotom działającym w tym sektorze.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (link dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forumnadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 4 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W trzecim kwartale 2019 r. (tj. lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych Forów Międzysektorowych dotyczących:

 1. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
 2. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Ramowy program

Weź udział w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych w Wiśle

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniach od 23 do 24 maja 2019 roku w Wiśle, w hotelu „Pod Jedlami” przy ul. Beskidzkiej 17.

Głównym celem Konwentu jest dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie oraz uwarunkowań wpływających na efektywność ich działania oraz możliwości rozwoju, w szczególności w związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej i programowaniem strategii rozwoju województwa śląskiego.  

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących m.in.: współczesnych trendów na rynku pracy, wzmocnienia systemu reintegracji społeczno-zawodowej w kontekście przyjęcia KPRES, aktualnie realizowanych programów rządowych odnoszących się do reintegracji społeczno-zawodowej, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na działania w powyższym zakresie, a także nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej w obszarze aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przewidziano również organizację prelekcji poświęconych pracy z osobami uzależnionymi, a także rozwojowi psychoseksualnemu i seksualności osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularz online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 17 maja 2019 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96 lub 32 730 68 87.

Załączniki:

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych!

 • Formularz rekrutacji (UWAGA: Z UWAGI NA LICZBĘ ZGŁOSZEŃ REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA)
 • Ramowy program Konwentu (UWAGA: aktualizacja z 15 maja 2019 r.)

Za nami pierwsze Forum Międzysektorowe w tym roku….

25 kwietnia br. w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku Forum Międzysektorowe poświęcone „Budowaniu marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”.  Spotkanie było adresowane głównie do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Forum zostało przeprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. budowanie marki i wizerunku, wykorzystanie public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpraca z mediami i biznesem, tworzenie i promocja produktów wysokiej jakości, podejmowanie działań promocyjnych online, skuteczne wystąpienia publiczne i efektywne przygotowanie informacji prasowych.

Spotkanie miało interaktywny charakter – uczestnicy wymienili się doświadczeniami i opiniami, mieli także możliwość zaprojektowania znaku graficznego i koncepcji przekazu promocyjnego dla wymyślonego przez siebie lub istniejącego podmiotu/inicjatyw. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkretne przykłady działań promocyjnych, jakie mogą podejmować podmioty ekonomii społecznej w celu budowania marki i docierania po potencjalnych partnerów, darczyńców i biznesu.  

Forum zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czerwcu, lipcu i wrześniu br. planowana jest organizacja kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 • Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
 • Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru: budowania marki i wizerunku, wykorzystania public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpracy z mediami i biznesem, tworzenia i promocji produktów wysokiej jakości, podejmowania działań online, wystąpień publicznych, przygotowania skutecznych informacji prasowych oraz zasadą współpracy win-win.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W drugim i trzecim kwartale 2019 r. (tj. czerwcu, lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 1. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 2. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,
 3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne Fora Międzysektorowe.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Ekonomia społeczna ponownie w śląskich szkołach

Odpowiadając na duże zainteresowanie szkół w zakresie organizacji zajęć z ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do III edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu temu tematowi.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Wzorem lat ubiegłych zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

https://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

 

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl do 8 lutego 2019 r. W zgłoszeniu proszę o podanie nazwy szkoły, imienia i nazwiska oraz telefonu i emaila osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ze szkołami zakwalifikowanymi do cyklu przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe już za nami

30 października 2018 r. w Katowicach odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie”. W zgłębieniu tej tematyki pomogła uczestnikom Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, sprawdzona specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej. Forum zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Szczególne zainteresowanie uczestników wydarzenia wzbudziła tematyka klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. czytaj dalej o: Ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe już za nami

Rozstrzygnięcie konkursów „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” oraz „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”

Uprzejmie informujemy, że 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2322/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Adrian Staroniek – I miejsce, z liczbą 28,14 punktów,
 • Kazimierz Speczyk – II miejsce, z liczbą 26,43 punktów,
 • Dezyderiusz Szwagrzak – III miejsce, z liczbą 24,57 punktów.

Do powyższego konkursu zgłoszono 16 kandydatów. Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Tego samego dnia Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2323/291/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Lidia Musiał – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatek, z liczbą 29,50 punktów,
 • Jan Gwizd – I miejsce wśród zgłoszonych kandydatów, z liczbą 28,20 punktów.

Laureatom zostaną przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”. W konkursie zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach), podczas uroczystej gali, która rozpocznie się o godz. 9:30. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny: 32 730 68 87.

Uczestnikom obu konkursów życzymy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz dziękujemy za zaangażowanie w działalność społeczną, a także wkład w budowanie wizerunku seniora jako osoby aktywnej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną wkrótce zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

 

Załącznik:

Program Gali wręczenia nagród

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – zapraszamy na ostatnie w tym roku Forum Międzysektorowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa śląskiego na kolejne Forum Międzysektorowe. Tym razem tematyka spotkania obejmie zagadnienie zamówień publicznych odpowiedzialnych społecznie.

Forum pod nazwą „Zamówienia społecznie odpowiedzialne, jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie” odbędzie się 30 października 2018 r. w Katowicach w godz. 9.30 – 15.30. Spotkanie poprowadzi ceniona specjalistka w zakresie współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej, radczyni prawna Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Na spotkaniu przedstawione zostaną nie tylko założenia i podstawy prawne klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, ale przede wszystkim ich praktycznie zastosowanie. Uczestnicy zdobędą wiedzą na temat sposobu konstruowania opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny).

Zapraszamy do zapoznania się z programem forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24 października 2018 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. Forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730-68-74 oraz 32-730-68-87.

Forum Międzysektorowe realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Przepisy RODO bez tajemnic dla uczestników Forum Międzysektorowego

4 października 2018 r. odbyło się Forum Międzysektorowe pn. „RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora”. W meandry zagadnienia wprowadziła uczestników Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk, radczyni prawna, specjalistka w zakresie zagadnień prawnych w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania, które zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, dokładnie przeanalizowano przepisy dotyczące RODO ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w bieżącej działalności instytucji i organizacji.

Omówione i zobrazowane przykładami zostały m.in. kwestie administrowania danymi, w tym danymi wrażliwymi, często występującymi w szczególności w przypadku działalności podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziło zagadnienie obowiązków administratora danych osobowych w zakresie ich bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania. Nie zabrakło studium konkretnych przypadków i pytań zadawanych przez uczestników.

Fora Międzysektorowe są cyklicznie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Ostatnie w tym roku forum, poświęcone tematowi społecznie odpowiedzialnych zamówień, odbędzie się już 30 października 2018 r. i wkrótce przedstawione zostaną szczegółowe informacje na jego temat. Już dziś zachęcamy do udziału.

Załącznik:

Prezentacja RODO