Kategoria: Spotkania i szkolenia

Animacja lokalna – relacja z Forum Międzysektorowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 4 lipca br. w Katowicach zorganizował trzecie w tym roku spotkanie z cyklu Forów Międzysektorowych realizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Tym razem tematem wiodącym była Animacja a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej. Forum prowadził Pan Paweł Bilski – fundator i prezes Fundacji Oczami Brata z Częstochowy.

Uczestnicy forum, głównie reprezentanci jednostek samorządowych oraz sektora ekonomii społecznej z województwa śląskiego, aktywnie brali udział w ćwiczeniach, które miały na celu przekazanie praktycznej wiedzy nt. rozwijania społeczności lokalnej z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej. Mieli okazję do nawiązania współpracy podczas budowania lądowiska dla helikoptera oraz nauczyć się jak optymalnie wykorzystać zasoby ludzkie w organizacji pracy na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto omówione zostały tematy związane z komunikacją w organizacji, współpracą z biznesem oraz promocją podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której umieszczona będzie informacja o organizacji ostatniego już forum z zakresu Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej planowanego na 16 września br.

Prezentacja z Forum Międzysektorowego nt. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.


Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej – dowiedz się więcej na kolejnym Forum Międzysektorowym!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej, instytucji systemu pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (czwartek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostanie zrealizowane przez Pana Pawła Bilskiego – praktyka i promotora wolontariatu, animatora lokalnego z wieloletnim doświadczeniem, Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia animacji lokalnej, w tym dowiedzą się jakie są jej cele, funkcje, etapy oraz formy. Uzyskają informacje jakie podmioty warto zaangażować w powyższy proces i jak ważny jest aspekt motywacji w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów działań.

W trakcie Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania animacji lokalnej w rozwijaniu ekonomii społecznej poprzez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej na rynku i ich roli w realizacji usług społecznych. W programie przewidziano ćwiczenia warsztatowe, dyskusje na temat przykładów dobrych praktyk i studiów przypadku.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 1. przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, a następnie
 2. wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

We wrześniu 2019 r. ROPS planuje organizację ostatniego w tym roku Forum Międzysektorowego w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane są informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach.

Załączniki:

Praktycznie o zlecaniu zadań publicznych i stosowaniu aspektów społecznych – relacja z kolejnego Forum Międzysektorowego

11 czerwca br. w Katowicach odbyło się kolejne w tym roku Forum Międzysektorowe na temat „Zlecania zadań publicznych i stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie było adresowane głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.

Forum zostało przeprowadzone przez Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk – radcę prawnego, wykładowcę, doświadczonego trenera i doradcę. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. zagadnienia z obszaru społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym najistotniejsze definicje, podstawy prawne w ww. zakresie, zasady zlecania zadań publicznych i rozliczania otrzymanych dotacji. Wyjaśniono różnice między udzielaniem zamówienia publicznego z aspektem społecznym a zlecaniem realizacji zadania publicznego. Na bazie dobrych praktyk określono zależności między rozwojem sektora ekonomii społecznej a zlecaniem zadań podmiotom działającym w tym sektorze.

Spotkanie było dobrą okazję do wymiany opinii na temat wyzwań i sprawdzonych rozwiązań w obszarze zlecania zadań publicznych oraz wykorzystywania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Pozwoliło uczestnikom skonsultować z trenerem wątpliwości wynikające ze interpretowania i wdrażania obowiązującego ustawodawstwa.       

Forum zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w lipcu i wrześniu br. planowana jest organizacja kolejnych Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 • Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie sukcesywnie ogłaszane będą rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Prezentacja z Forum Międzysektorowego nt. zlecania zadań publicznych i stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna w Smart City

W dniach 29-30 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się II edycja Konferencji & Expo Smart Ecosystems 2019, podczas której praktycy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i Polski będą mówili o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego te miasta należą.

W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty pn. „Budowanie ekosystemu innowacji społecznych w inteligentnych miastach”, których celem jest podkreślenie faktu, że kluczowe jest powiązanie rozwoju inteligentnego miasta z rozwojem ekonomii społecznej. W programie warsztatów znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Będzie to również okazja do nawiązywania i zacieśniania współpracy międzysektorowej w zakresie wspierania aktywności społeczno-ekonomicznej, współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy, kooperacji biznesowej oraz tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o konferencji i warsztatach oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie organizatorów:

https://www.smartecosystems.pl/warsztat-innowacje-spoleczne/

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pn. „Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w godz. 9:30 – 15.30 w Katowicach. Forum realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Panią Barbarę Kunysz-Syrytczyk – radcę prawnego, wykładowcę, doświadczonego trenera i doradcę wielu instytucji publicznych.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym z istotnymi definicjami, podstawami prawnymi w ww. zakresie, zasadami zlecania zadań publicznych i rozliczania otrzymanych dotacji. Ponadto wyjaśnione zostaną różnice między udzielaniem zamówienia publicznego z aspektem społecznym a zlecaniem realizacji zadania publicznego. Na bazie dobrych praktyk określone zostaną zależności między rozwojem sektora ekonomii społecznej a zlecaniem zadań podmiotom działającym w tym sektorze.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (link dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 4 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. spotkania na terenie Katowic prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 i 32 730 68 96.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W trzecim kwartale 2019 r. (tj. lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych Forów Międzysektorowych dotyczących:

 1. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
 2. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej es.rops-katowice.pl, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Ramowy program

___________________________________________________________________________

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Forum rekrutacja została już zamknięta. Zapraszamy do udziału w kolejnych Forach organizowanych przez ROPS.

Weź udział w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych w Wiśle

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniach od 23 do 24 maja 2019 roku w Wiśle, w hotelu „Pod Jedlami” przy ul. Beskidzkiej 17.

Głównym celem Konwentu jest dyskusja na temat aktualnej kondycji podmiotów reintegracyjnych w naszym regionie oraz uwarunkowań wpływających na efektywność ich działania oraz możliwości rozwoju, w szczególności w związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej i programowaniem strategii rozwoju województwa śląskiego.  

W programie spotkania przewidziano szereg interesujących zagadnień dotyczących m.in.: współczesnych trendów na rynku pracy, wzmocnienia systemu reintegracji społeczno-zawodowej w kontekście przyjęcia KPRES, aktualnie realizowanych programów rządowych odnoszących się do reintegracji społeczno-zawodowej, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na działania w powyższym zakresie, a także nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej w obszarze aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przewidziano również organizację prelekcji poświęconych pracy z osobami uzależnionymi, a także rozwojowi psychoseksualnemu i seksualności osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie proszone są o wypełnienie formularz online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie (wraz z oświadczeniem uczestnictwa w projekcie) pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice). Rekrutacja będzie prowadzona do 17 maja 2019 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych, dojazd – we własnym zakresie.

Konwent organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerami telefonu 32 730 68 96 lub 32 730 68 87.

Załączniki:

Serdecznie zachęcamy do udziału w Śląskim Konwencie Podmiotów Reintegracyjnych!

 • Formularz rekrutacji (UWAGA: Z UWAGI NA LICZBĘ ZGŁOSZEŃ REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA)
 • Ramowy program Konwentu (UWAGA: aktualizacja z 15 maja 2019 r.)

Za nami pierwsze Forum Międzysektorowe w tym roku….

25 kwietnia br. w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku Forum Międzysektorowe poświęcone „Budowaniu marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”.  Spotkanie było adresowane głównie do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Forum zostało przeprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. budowanie marki i wizerunku, wykorzystanie public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpraca z mediami i biznesem, tworzenie i promocja produktów wysokiej jakości, podejmowanie działań promocyjnych online, skuteczne wystąpienia publiczne i efektywne przygotowanie informacji prasowych.

Spotkanie miało interaktywny charakter – uczestnicy wymienili się doświadczeniami i opiniami, mieli także możliwość zaprojektowania znaku graficznego i koncepcji przekazu promocyjnego dla wymyślonego przez siebie lub istniejącego podmiotu/inicjatyw. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkretne przykłady działań promocyjnych, jakie mogą podejmować podmioty ekonomii społecznej w celu budowania marki i docierania po potencjalnych partnerów, darczyńców i biznesu.  

Forum zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czerwcu, lipcu i wrześniu br. planowana jest organizacja kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 • Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
 • Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.

Zaproszenie na Forum Międzysektorowe „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. w Katowicach (w godzinach 9:30 – 15.30). Forum realizowane jest przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum zostanie poprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z obszaru: budowania marki i wizerunku, wykorzystania public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpracy z mediami i biznesem, tworzenia i promocji produktów wysokiej jakości, podejmowania działań online, wystąpień publicznych, przygotowania skutecznych informacji prasowych oraz zasadą współpracy win-win.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

 • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (dostępny poniżej),
 • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. oświadczenia uczestnika projektu wraz z formularzem zgłoszeniowym (warunek konieczny!).

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i nadsyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 12 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Dokładne miejsce realizacji ww. forum prześlemy uczestnikom wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Informacja o organizacji kolejnych Forów:

W drugim i trzecim kwartale 2019 r. (tj. czerwcu, lipcu i wrześniu) ROPS planuje organizację kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

 1. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 2. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,
 3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne Fora Międzysektorowe.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Ekonomia społeczna ponownie w śląskich szkołach

Odpowiadając na duże zainteresowanie szkół w zakresie organizacji zajęć z ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do III edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu temu tematowi.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Wzorem lat ubiegłych zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

https://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

 

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl do 8 lutego 2019 r. W zgłoszeniu proszę o podanie nazwy szkoły, imienia i nazwiska oraz telefonu i emaila osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ze szkołami zakwalifikowanymi do cyklu przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.