W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, mediów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych i gospodarczych do skorzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów:

1. Budowanie partnerstw lokalnych

 • prawne aspekty funkcjonowania partnerstw,
 • analiza potrzeb środowiska lokalnego,
 • etapy tworzenia i zasady efektywnego funkcjonowania partnerstw,
 • mocne i słabe strony funkcjonowania partnerstw.

2. Ekonomia społeczna

 • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,
 • przepisy prawne oraz zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową i/lub działalność gospodarczą, spółki z o.o. non profit),
 • stosowanie i upowszechnianie na poziomie samorządów lokalnych klauzul społecznych,
 • doradztwo biznesowe dla potencjalnych i działających PES.

3. Praca ze środowiskiem lokalnym – metody pracy w środowisku lokalnym

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 • organizacja wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej,
 • współpraca i współdziałanie instytucji oraz organizacji na rzecz społeczności lokalnej,
 • projekty socjalne,
 • wykorzystanie Programu Aktywności Lokalnej, w szczególności przez beneficjentów systemowych Działania 7.1 PO KL.

4. Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektu,
 • kontrola projektu,
 • wskazanie oraz omówienie aktualnych wytycznych dotyczących realizacji projektu,
 • rozliczanie projektu,
 • nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

Warunki udziału w doradztwie:

 1. W celu zgłoszenia osób zainteresowanych doradztwem z danej instytucji należy przesłać do ROPS(adres: ul. Modelarska 10, 40- 142 Katowice) kartę zgłoszenia oraz formularze zgłoszeniowe.
  KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ WYPEŁNIA JEDNA OSOBA WSKAZANA JAKO OSOBA DO KONTAKTU Z DANEJ INSTYTUCJI ZAŚ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYPEŁNIA KAŻDY KTO ZOSTAŁ WPISANY NA KARTĘ ZGŁOSZENIA JAKO UCZESTNIK W DORADZTWIE.
 2. W doradztwie może brać udział od 1 do 15 osób.
 3. Zgłoszenia do udziału w doradztwie można przesyłać do 27 lutego 2015 roku.
 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę godzin o zakwalifikowaniu instytucji do realizacji doradztwa decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Informacje o zakwalifikowaniu do doradztwa zostaną przesłane do Państwa do 30 dni od przyjęcia zgłoszenia.
 6. Po przyjęciu zgłoszenia i weryfikacji skontaktujemy się w celu ustalenia terminu doradztwa.
 7. Dane kontaktowe:
  • Natalia Gaidzik – 32/ 730 68 76; doradztwo@rops-katowice.pl;