Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach pakietu doradztwa, na które składają się obszary tematyczne:

  1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych,
  2. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
  3. Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej,
  4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych,

zostało uruchomione doradztwo z 4 obszaru tj. wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. Doradztwo z ww. obszarów realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakres nowo uruchomionego doradztwa składają się m.in. tematy:

  • Społeczny aspekt rewitalizacji, czyli jak przygotować społeczność lokalną do procesu rewitalizacji?
  • Obszary współpracy gmin z podmiotami ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.
  • Zadania podmiotów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji i po jej zakończeniu.
  • Od rewitalizacji do przedsiębiorczości społecznej, czyli jak pozytywnie wykorzystać zachodzące zmiany w wyniku przeprowadzania procesu rewitalizacji.

KONTAKT DO DORADCÓW PROWADZĄCYCH

  • Pan Mariusz Andrukiewicz mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl tel. 608 517 144
  • Pani Mariola Rokita-Surówka mail: mariola@sownet.pl tel. 605 225 726

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z doradztwa znaleźć można w zakładce „Działania-Doradztwo” lub Aktualności „Doradztwo specjalistyczne 2016” (wiadomość opublikowana 7 czerwca br.)

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.
W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 32 730 68 87

Formularz zgłoszeniowy