W związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, mediów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych i gospodarczych do skorzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów:

Lp. Nazwa obszaru Zakres merytoryczny obszaru
1. Budowanie partnerstw lokalnych
 • prawne aspekty funkcjonowania partnerstw,
 • analiza potrzeb środowiska lokalnego,
 • etapy tworzenia i zasady efektywnego funkcjonowania partnerstw,
 • mocne i słabe strony funkcjonowania partnerstw.
2. Ekonomia społeczna
 • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,
 • przepisy prawne oraz zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ, spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność statutową i/lub działalność gospodarczą, spółki z o.o. non profit).
3. Praca ze środowiskiem lokalnym
 • metody pracy ze środowiskiem lokalnym,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 • organizacja wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej,
 • współpraca i współdziałanie instytucji oraz organizacji na rzecz społeczności lokalnej,
 • projekty socjalne i programy aktywności lokalnej w praktyce.
4. Przygotowanie i realizacja projektów systemowych
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektów,
 • prowadzenie dokumentacji projektu,
 • kontrola projektu,
 • wskazanie oraz omówienie aktualnych wytycznych dotyczących realizacji projektu,
 • rozliczanie projektów systemowych.

Aby skorzystać z usług doradczych należy:

 1. Wypełnić i wydrukować formularz zgłoszeniowy.
 2. Wypełnić i wydrukować kartę zgłoszenia (jeśli jednorazowo z danej instytucji zgłasza się kilka osób wystarczy jedna karta zgłoszenia).
 3. Przesłać do ROPS formularz oraz kartę.
 4. Po weryfikacji zgłoszenia pracownik ROPS skontaktuje się z osobami, które spełniły wymogi formalne i przekaże kontakt do doradcy.

Dane kontaktowe:

 • Natalia Gaidzik – 32/ 730 68 66; doradztwo@rops-katowice.pl; (obszar IV)