2013.12.19_broszura_rops_ es_Strona_01Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wydał broszurę informacyjną o ekonomii społecznej. Broszura zawiera podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, definiuje podmioty ekonomii społecznej, wskazuje obszary ich funkcjonowania, a także korzyści płynące ze współpracy z tym sektorem. Można w niej również znaleźć informacje na temat instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej w kraju i w województwie śląskim.
Broszura została wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Broszura ROPS  ES