Zapraszamy do uczestnictwa w sesji panelowej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 19 października 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 11.00. Sesja jest współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się pod hasłem Uwolnić biznes! Wydarzenie organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) w dniach 18-20 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zlokalizowanym przy Placu Sławika i Antalla 1.

Kongres jest największym spotkaniem sektora MŚP w Europie, na które składają się liczne sesje panelowe, warsztaty, spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz ekspertami z kraju i zagranicy. Stanowi przy tym doskonałą okazję do nawiązania współpracy handlowej z przedsiębiorcami, m.in. z licznych krajów UE oraz USA, Chin, Egiptu, Kazachstanu i Białorusi. Tegoroczna edycja będzie koncentrowała się na dostarczaniu wiedzy oraz zwiększaniu kompetencji poprzez odpowiednio dobrane ścieżki tematyczne niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości.

Współorganizowany przez nas panel „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” będzie poświęcony m.in. kwestiom współpracy koncepcyjnej, wspólnemu budowaniu strategii CSR, współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych, w tym dobrym praktykom, barierom i wyzwaniom, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych pod kątem zapotrzebowania „klasycznego” biznesu. Sesja zostanie podzielona na trzy etapy: I. Stan aktualny, II. Stan idealny. Wizja funkcjonowania CSR i współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi, III. Drogi dotarcia. Poprzedzi ją uroczyste wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” Fundacji „Cała Naprzód” i Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus”. Panel zwieńczy debata moderowana z udziałem panelistów i uczestników, na której zostaną zaprezentowane konkretne pomysły i propozycje inicjowania współpracy. W dyskusji wezmą udział m.in.: Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Monika Doroszkiewicz – Prezes Fundacji Głos Serca z Krakowa, Jolanta Kłusek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Bogusław Kamiński – Koordynator FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej, Marcin Sanetra – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

 Zapisów na powyższy panel, jak również inne sesje odbywające się podczas Kongresu można dokonywać poprzez stronę https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.

W ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, a wśród nich Targi Biznes Expo, na których będzie można odwiedzić nasze stoisko wystawiennicze, oznaczone logotypem „Śląska ekonomia społeczna. Współpraca się opłaca”. Podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w Targach, będą prezentowały na nim swoją ofertę i miały możliwość nawiązania kontaktów biznesowych. Stoisko będzie funkcjonowało podczas wszystkich trzech dni Kongresu.

VII Europejski Kongres MŚP odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aktualny program i informacje na temat Kongresu można znaleźć na stronie: http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/.

Zapraszamy do udziału!