Odpowiadając na duże zainteresowanie szkół w zakresie organizacji zajęć z ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza nabór śląskich szkół do III edycji cyklu edukacyjnego poświęconemu temu tematowi.

Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży zagadnień charakterystycznych dla ekonomii społecznej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Wzorem lat ubiegłych zajęcia realizowane w ramach cyklu opierać się będą na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

http://es.rops-katowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

 

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl do 8 lutego 2019 r. W zgłoszeniu proszę o podanie nazwy szkoły, imienia i nazwiska oraz telefonu i emaila osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ze szkołami zakwalifikowanymi do cyklu przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.