Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza śląskie szkoły do udziału w II edycji cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej. Celem cyklu jest przybliżenie młodzieży tematyki ekonomii społecznej w sposób najbardziej przyjazny, tj. z wykorzystaniem metody „nauka poprzez zabawę”. Zajęcia organizowane w ramach cyklu oparte są na konspekcie 90-minutowej lekcji pn. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Treści nauczania zawarte w konspekcie wpisują się w podstawę programową takich przedmiotów jak: informatyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości. Konspekt zajął pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej w województwie śląskim”, organizowanym przez ROPS w 2013 r. i dostępny jest na stronie internetowej ROPS:

http://es.ropskatowice.pl/konspekty-nagrodzone-w-konkursie-na-najlepszy-konspekt-lekcji-o-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim/

Cykl edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych uczęszczającej do siódmej i ósmej klasy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania chęci udziału w cyklu poprzez wysłanie maila na adres etkacz@rops-katowice.pl  do 17 maja 2018 r. Zgłoszenie powinno uwzględniać  nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby do kontaktu w sprawie organizacji zajęć. Przy wyborze szkół będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Z wybranymi szkołami przed rozpoczęciem zajęć zostaną podpisane porozumienia o współpracy określające jej zasady.

Dodatkowych informacji udziela Pani Edyta Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.