28 maja 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST (OWES Centralno-Wschodni) przygotował zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości społecznej dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zajęcia odbyły się

równolegle w 2 grupach, trenerzy (Sonia Rzeczkowska i Krzysztof Hołyński – OWES MOST) omówili krótko system wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujący w województwie śląskim oraz podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością społeczną. W dalszej części zajęć skupili się na przybliżeniu osadzonym form prawnych przedsiębiorstw społecznych, m.in. ich wad i zalet, sposobu zakładania. Istotnym elementem programu było przedstawienie oferty OWES-ów w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i biznesowych, a także udzielania wsparcia finansowego dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych. Zajęcia prowadzone były w ciekawej formule, umożliwiającej aktywny udział uczestników i zadawanie licznych pytań.

Przeprowadzenie zajęć możliwe było dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu trenerów z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST oraz pracowników Zakładu Karnego w Wojkowicach.