Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało w grudniu 2016 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą prowadzenia przez TISE preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.

W związku z uruchomieniem powyższego funduszu, TISE informuje że  podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie swojej działalności, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, rozszerzenie działalności, zwiększenie majątku trwałego.

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz wkładu własnego TISE.

Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom społecznym (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej,  Klubom Integracji Społecznej, Zakładom Aktywności Zawodowej i Warsztatom Terapii Zajęciowej.

Mogą się o nie ubiegać zarówno start’upy społeczne – organizacje, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej („Pożyczka na start”), jak i przedsiębiorstwa społeczne działające na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”).

Środki przeznaczone na pożyczki wynoszą 28,7 mln zł. Do końca czerwca 2018 r. TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w całej Polsce (z wyjątkiem woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego, gdzie pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), a skorzystanie ze środków umożliwi przedsiębiorcom społecznym stworzenie 270 miejsc pracy.

Szczegółowe informacje dla pożyczkobiorców są dostępne tutaj.