II Spotkanie z ekonomią społeczną

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w drugim z cyklu „Spotkaniu z ekonomią społeczną”, organizowanym w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Drugie „Spotkanie z ekonomią społeczną” będzie poświęcone promocji ekonomii społecznej, z uwzględnieniem praktycznych możliwości promocji usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2013 roku (wtorek), o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia 22 marca 2013 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-85. Poniżej zamieszczono program spotkania.