Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzecim z cyklu „Spotkaniu z ekonomią społeczną”, poświęconym praktycznym zasadom tworzenia i funkcjonowania centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2013 roku (wtorek), o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem cyklicznie organizowanych w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia 4 czerwca 2013 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-81. Poniżej zamieszczono program spotkania.