Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w trzecim „Spotkaniu z ekonomią społeczną”, organizowanym w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa śląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Trzecie „Spotkanie z ekonomią społeczną” będzie poświęcone zasadom tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2013 roku (piątek), o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32-730-68-71 do dnia 15 maja 2013 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-81. Poniżej zamieszczono program spotkania