Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest w trakcie prac nad stworzeniem internetowego katalogu przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Katalog ma na celu umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług. Będzie zawierał krótki opis każdego podmiotu, szczegółowe informacje na temat jego oferty wraz ze zdjęciami, dane teleadresowe.

Przygotowując ten katalog chcemy wspomóc kreowanie popytu na produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej naszego województwa oraz budowanie ich dobrej marki. Poprzez zgromadzenie i udostępnienie danych w jednym miejscu, stworzymy dodatkowy kanał informacyjny ułatwiający potencjalnym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i biznesowym znalezienie informacji na temat oferty PES i zachęcający do korzystania z niej. Katalog ma szansę stać się kompleksowym i wygodnym narzędziem dla rosnącego grona zwolenników odpowiedzialnych społecznie zakupów, a także dla podmiotów szukających partnerów do współpracy.

W związku z tym zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, które dotychczas nie zgłosiły chęci zamieszczenia swojej oferty w katalogu, do współpracy w przygotowaniu jego zawartości. Oferujemy możliwość bezpłatnego umieszczenia informacji o Państwa podmiocie oraz produktach i usługach. W celu zapewnienia spójności katalogu przygotowaliśmy ujednolicony formularz, który można pobrać TUTAJ.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres mailowy: ilipka@rops-katowice.pl do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje na temat przygotowywanego katalogu można uzyskać pod nr telefonu 32-730-68-83.