W dniach 26 – 27 czerwca 2013 roku w Rybniku-Kamieniu odbyła się konferencja pt. „Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego w województwie śląskim”. Konferencja była zorganizowana pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, realizowanego w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej województwa śląskiego, zainteresowani problematyką ekonomii społecznej.

Otwarcie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz - Dyrektor ROPS Prezentacja wyników badań jakościowych nt. sektora ekonomii społecznej przez pracowników ROPS
  1. Otwarcie konferencji przez Panią Halinę Misiewicz – Dyrektor ROPS
  2. Prezentacja wyników badań jakościowych nt. sektora ekonomii społecznej przez pracowników ROPS

Celem konferencji była popularyzacja idei ekonomii społecznej. W pierwszym dniu zapoznano uczestników z „Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020” oraz wynikami badań jakościowych nt. sektora ekonomii społecznej przeprowadzonych w 2012 roku wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Zaprezentowano również projekty innowacyjne z zakresu ekonomii społecznej realizowane w województwie śląskim i mazowieckim.

Projekt innowacyjny ROPS ”Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” prezentowany przez Panią Katarzynę Skowron – koordynatorkę projektu. Projekt innowacyjny prezentowany przez Pana Zdzisława Biszewskiego - Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
  1. Projekt innowacyjny ROPS ”Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” prezentowany przez Panią Katarzynę Skowron – koordynatorkę projektu.
  2. Projekt innowacyjny prezentowany przez Pana Zdzisława Biszewskiego – Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
Projekty innowacyjne Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Katowic prezentowane przez Panią Prezes Ilonę Jerzok Wykorzystanie klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych - Pan Roman Cieślak z Urzędu Miasta Łódź
  1. Projekty innowacyjne Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Katowic prezentowane przez Panią Prezes Ilonę Jerzok
  2. Wykorzystanie klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych – Pan Roman Cieślak z Urzędu Miasta Łódź

W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania klauzul społecznych oraz systemu i roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej we wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw społecznych, a także zapoznać się z ofertą ośrodków działających na terenie naszego województwa, współfinansowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 ośrodków subregionalnych wyłonionych w konkursie w 2012 roku oraz 2 ośrodków wybranych w konkursie w 2011 roku.

Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej we wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw społecznych – Pani Joanna Brzozowska-Wabik z Centrum Ekonomii Społecznej - Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie Prezentacje Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim
  1. Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej we wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw społecznych – Pani Joanna Brzozowska-Wabik z Centrum Ekonomii Społecznej – Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie
  2. Prezentacje Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim

Prezentacje przedstawione podczas konferencji „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” można pobrać poniżej: