W imieniu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Do wygrania są nagrody finansowe – pula nagród wynosi 65 tys. zł oraz mentoring biznesowy od ekspertów doradczej firmy PwC. Fundatorami nagród finansowych są Fundacja BGK i Fundacja Crédit Coopératif.Termin nadsyłania zgłoszeń to 19 maja 2014 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące ZAZ lub działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, inwalidów i pracy, kościelne osoby prawne prowadzące ZAZ lub działalność gospodarczą.

W tym roku w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” przyznane zostaną następujące nagrody:

  • Nagroda główna i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” – 25 tys. zł
  • Nagroda Specjalna Rady Konkursu – 15 tys. zł
  • Nagroda Środowiska (przyznana przez laureatów poprzednich edycji) – 10 tys. zł

W ww. kategorii startować mogą firmy społeczne, które działają od co najmniej 24 miesięcy i osiągnęły w 2013 r. przychód netto na poziomie co najmniej 100 tys. zł.

Nagrody w tej kategorii ufundowała francuska Fundacja Crédit Coopératif.

Ponadto finaliści Konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” otrzymają certyfikat „Znak [eS]” – poświadczający dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz wysoką jakość produktów i usług przedsiębiorstwa społecznego. Więcej na: www.znak-es.pl

Młodsze przedsiębiorstwa społeczne, posiadające co najmniej roczny staż i konkretny pomysł na rozwój swojej działalności gospodarczej startować mogą w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Tu pula nagród finansowych ufundowanych przez Fundację BGK wynosi 15 tys. zł.

Finaliści obu konkursowych kategorii będą mogli ubiegać się dodatkowo o Nagrodę PwC – mentoring biznesowy dla liderów przedsiębiorstw społecznych.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym regulamin i wzory formularzy zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie Konkursu: www.konkurs-es.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Patronat merytoryczny: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

Partnerzy strategiczni: Fundacja BGK, Fundacja Crédit Coopératif, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, PwC

Patronat medialny: TVP INFO, Ekonomiaspoleczna.pl