Kontakt

Dział ds. Ekonomii Społecznej

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon/e-mail
1 Katarzyna Skowron Kierownik działu (32) 730 68 83
kskowron@rops-katowice.pl
2 Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu (32) 730 68 83
ilipka@rops-katowice.pl
3 Agnieszka Stasiowska Specjalista (32) 730 68 87
astasiowska@rops-katowice.pl
4 Monika Pęczek Inspektor (32) 730 68 96
mpeczek@rops-katowice.pl
5 Edyta Tkacz Specjalista (32) 730 68 87
etkacz@rops-katowice.pl