Udostępniamy Państwu księgę znaku przygotowaną dla wybranego w ubiegłorocznym konkursie logo promującego ekonomię społeczną w województwie śląskim, a także odpowiednie pliki do pobrania w formacie .jpg oraz wzór papieru firmowego z wykorzystaniem logo.

Logo „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” stanowi element identyfikacji wizualnej ekonomii społecznej w województwie śląskim. Jest umieszczane na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych przygotowywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ale może być również wykorzystywane przez dowolne instytucje i podmioty przy realizacji inicjatyw służących promowaniu ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Logo udostępniane jest bezpłatnie. Umieszczanie logo na materiałach musi być zgodne ze wzorem i zasadami zawartymi w księdze znaku.

Pytania związane ze stosowaniem logo prosimy kierować do Działu ds. Ekonomii Społecznej ROPS.