W końcową fazę wchodzi realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa międzynarodowy projekt IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme, w który ze strony polskiej zaangażowane jest Województwo Śląskie, reprezentowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej.

W ramach tego projektu został opracowany Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim. Zawiera on diagnozę stanu innowacji społecznych, w tym wnioski z przeprowadzonych specjalnie na potrzeby tego dokumentu badań w zakresie stanu wdrażania innowacji społecznych w województwie śląskim. Wskazuje także działania możliwe do podjęcia i wdrożenia w zakresie wspierania innowacji społecznych, rekomendacje na rzecz zaangażowania interesariuszy w ten obszar oraz przykładowe narzędzia i instrumenty w zakresie finansowania działań, inicjatyw i projektów.

Wszystkich zainteresowanych tematem innowacji społecznych zachęcamy do lektury!

Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim