Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego zainteresowane nawiązaniem partnerskiej i strategicznej współpracy z biznesem do udziału w bezpłatnym seminarium, organizowanym przez Śląski Związek Pracodawców Prywatnych, Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce, Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Amber Eco Sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się we wtorek 15 listopada 2016 w Katowicach, przy ulicy ul. Mickiewicza 29 (w budynku Biuro Centrum – sala kinowa – wysoki parter). Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@silesia-prywatni.pl lub ipoledniok@vinci-vinci.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Szczególnie polecamy udział w I części spotkania, poświęconej współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi/podmiotami ekonomii społecznej. Rozpocznie się ona od diagnozy barier, problemów, ryzyk, pozytywnych i negatywnych doświadczeń w pozyskiwaniu środków unijnych, zaprezentowanej przez Marka Zychlę – Prezesa Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych. W tematykę współpracy międzysektorowej wprowadzi uczestników Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Następnie Grzegorz Żymła – Członek Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego omówi możliwości współpracy pomiędzy biznesem a przedsiębiorczością społeczną i wiążące się z nią korzyści, a także zaproponuje konkretne rozwiązania w tym zakresie dla biznesu. Perspektywę podmiotów ekonomii społecznej w relacjach z biznesem przedstawi Urszula Sprącel-Kudrzyn – Prezes Fundacji Integracji Społecznej Feniks w Częstochowie.

Pierwszą część spotkania zakończy panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: Sławomir Pawlik, Marek Zychla, Marek Plura oraz Marek Wojtczak.

W ramach spotkania istnieje (opcjonalnie) możliwość udziału w II części, poświęconej gospodarce odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium i nadsyłania zgłoszeń.

Program seminarium