Zapraszamy do konsultacji projektu dokumentu – Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przygotowanego przez członków grupy strategicznej Zespołu do spraw rozwiązań systemowych ekonomii społecznej. Dokument ten, po przeprowadzeniu dyskusji w środowisku ekonomii społecznej, przyjęciu przez Zespół, oraz uzgodnieniach wewnątrz administracji rządowej oraz bardzo istotnych konsultacjach społecznych, stanowić będzie dokument Rady Ministrów, wynikający z systemu programowania strategicznego kraju i regionów, określony w przepisach o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju.