Logo i hasło „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” towarzyszy działaniom promującym ekonomię społeczną w naszym województwie już od 2013 roku. Po tych kilku latach, zgodnie z założeniami Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020, chcieliśmy sprawdzić w jakim stopniu stało się ono rozpoznawalne wśród osób i instytucji z regionu oraz jaka jest skuteczność działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na temat ekonomii społecznej prowadzonych w województwie śląskim. W tym celu od lipca do września 2020 r. firma EVALU Sp. z o.o. na zlecenie ROPS zrealizowała badanie rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”. Rozpoczęło się ono od analizy danych zastanych, następnie przeprowadzono analizę marki w przestrzeni wirtualnej za pomocą dostępnych narzędzi do monitorowania, po czym przystąpiono do badań ankietowych i wywiadów grupowych. Obydwa