W dniach 21-22 maja 2018 r. w Wiśle w hotelu „Pod Jedlami” odbędzie się Konwent podmiotów reintegracyjnych. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu reprezentantów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

W trakcie spotkania swoją dotychczasową działalność zaprezentuje Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, a także odbędą się wybory członków Rady II kadencji. Jednocześnie będzie ono stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoją szeroko rozumiane jednostki reintegracji społeczno-zawodowej. Służyć temu będą zarówno prelekcje przewidziane w pierwszym dniu Konwentu, jak i warsztaty dla CIS-ów i KIS-ów oraz ZAZ-ów i WTZ-ów zaplanowane na drugi dzień. Ramowy program Konwentu znajduje się poniżej.

Naszym gościem podczas Konwentu będzie europoseł Pan Marek Plura, który przybliży uczestnikom tematykę nowych rozwiązań prawnych wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami w Unii Europejskiej, w tym: aktu o dostępności towarów i usług, karty mobilności, strategii Europa bez barier 2020-2030 oraz wdrażania Międzynarodowej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w UE.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencie są proszone o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, a następnie jego wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i dostarczenie do siedziby ROPS. Rekrutacja prowadzona będzie do 16 maja 2018 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestnika.

Zasady zgłaszania kandydatów do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, udziału w wyborach oraz Regulamin wyborów zostały przedstawione w poprzedniej informacji na stronie:

http://es.rops-katowice.pl/nabor-kandydatow-do-ii-kadencji-slaskiej-rady-podmiotow-reintegracyjnych/

Konwent podmiotów reintegracyjnych jest organizowany w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Dodatkowe informacje na temat Konwentu oraz wyborów do Rady można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Konwencie i wyborach.

Formularz zgłoszeniowy

Program konwentu