Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w Katowicach.

Pierwszą część spotkania pt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzą Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, trenerzy związani zawodowo z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także twórcy fundacji Trzeci.org. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką partnerstw lokalnych, w tym: szanse na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, podstawy współpracy finansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym czy przykłady partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Druga część seminarium pod tytułem „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne” prowadzona będzie przez Barbarę Kunysz-Syrytczyk wieloletniego szkoleniowca i doradcę z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, uregulowań prawnych w zakresie klauzul społecznych, jak i korzyści ze stosowania klauzul społecznych.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest:

  • przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza,
  • wydrukowanie i dostarczenie do ROPS podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • przesłanie informacji o dokonaniu zgłoszenia na adres alegosz@rops-katowice.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium i nadsyłania zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 19.05.2017 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.