19 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej w województwie śląskim. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach spotkały się osoby związane z sektorem ekonomii społecznej w województwie śląskim – zainteresowane jego promocją i rozwojem – w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Konferencja zgromadziła również liczne grono studentów Uniwersytetu.

Spotkanie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników oraz prelegentów, a także stanowiło okazję do omówienia kierunków rozwoju i praktycznych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związanych z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej.

W trakcie konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia pierwszego w województwie śląskim certyfikatu „Zakup prospołeczny” i podpisanie umowy licencyjnej, umożliwiającej posługiwanie się ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej. Certyfikat trafił do Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, na ręce jego Dyrektora – Dezyderiusza Szwagrzaka. Potwierdza on wysoką jakość usług świadczonych przez ZAZ. Gratulujemy i życzymy sukcesów marketingowych!

Idea znaku powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi. Mogą się o niego ubiegać m.in.: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia. Więcej informacji nt. certyfikacji znajduje się tutaj.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otworzyła ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, który trwał do 23 czerwca 2017 r. (szczegóły na: es.rops-katowice.pl). Wydarzenie współfinansowano w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Poniżej zamieszczamy prezentacje wszystkich prelegentów konferencji: