Zapraszamy do uczestnictwa w sesji panelowej pt. „Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu” podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 11 października br. w godzinach 9.00 – 11.00.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest wydarzeniem organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (RIG) w dniach 10-12 października 2016 r. Odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w  Katowicach, zlokalizowanym przy Placu Sławika i Antalla 1. Kongres jest coroczną inicjatywą RIG na trwałe zapisaną w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych, gromadzącą liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych z kraju i zagranicy. Trzydniowe dyskusje podczas kilkudziesięciu sesji panelowych i warsztatów będą koncentrowały się wokół możliwości rozwoju i wyzwań stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

ROPS w ramach realizacji projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współorganizuje sesję panelową pt. „Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu”. Sesja będzie poświęcona relacjom ekonomii społecznej z biznesem. Ze względu na skalę wydarzenia, organizacja takiej sesji jest  doskonałą okazją, żeby temat ekonomii społecznej zaistniał szerzej w świadomości społecznej, w szczególności wśród przedstawicieli świata biznesu.

Zapisów na sesję współorganizowaną przez ROPS, jak również inne sesje odbywające się podczas Kongresu można dokonywać poprzez stronę: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login Należy wybrać odpowiedni dzień, godzinę i tytuł sesji, w której chce się uczestniczyć.

Aktualny program Kongresu można znaleźć na stronie: http://ekmsp.eu/pl/program/program-kongresu/

Zachęcamy również do odwiedzania naszego stoiska wystawienniczego na towarzyszących Kongresowi Targach Biznes Expo. Na stoisku oznaczonym logotypem „Śląska ekonomii społeczna. Współpraca się opłaca” podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w targach, będą prezentowały swoją ofertę i miały możliwość nawiązania kontaktów biznesowych. Stoisko będzie funkcjonował podczas wszystkich trzech dni Kongresu.