Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z POKL projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Na pomoc finansową dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych zostało 30 mln zł.

Fundusz ma na celu udzielanie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia wzmacniające działalność gospodarczą podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.

Więcej informacji nt. funduszu można znaleźć na stronie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.