Fundacja Fundusz Współpracy organizuje spotkanie informacyjne nt. projektu „Premia społeczna” – innowacyjnego mechanizmu wspierającego finansowo samorządy, które chcą zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej.

Spotkanie skierowane jest zarówno do samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych, jak i do działających w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i innych mających wpływ na kształtowanie rozwoju świadczenia usług społecznych przez PES.

Premia społeczna to mechanizm, który wspiera rozwój lokalnego rynku usług społecznych przez zachęcanie samorządów do zlecania realizacji usług dla mieszkańców lokalnym partnerom: stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom ekonomii społecznej. JST mogą ubiegać się o grant pokrywający 25-70% wartości zamówionych usług społecznych, jeśli powierzą je PES.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia projektu „Premia społeczna”, korzyści z jego wdrożenia, a także omówiony zostanie harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy. Podczas spotkania zaprezentowane zostanie również wiele cennych rozwiązań z zakresu zlecania i realizacji usług społecznych przez PES w regionach.

Ramowa agenda wydarzenia oraz informacje o spotkaniu znajdują się na stronie:

https://premiaspoleczna.pl/spotkanie-informacyjne-w-katowicach/.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się za pomocą formularza pod adresem: https://forms.gle/bx25QuLU4bVGuEHw7w terminie do 2 lipca 2024 r. do godziny 16.00. Potwierdzenie rejestracji przesyłane będzie na bieżąco.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.

Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Więcej o projekcie na stronie: www.premiaspoleczna.pl.