Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym z cyklu „Spotkaniu z ekonomią społeczną”, organizowanym w ramach projektu systemowego 7.1.3 pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

Celem cyklicznie organizowanych spotkań będzie upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej roli w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie nawiązania dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji/podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ES w województwie śląskim.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 grudnia br. (wtorek), o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, a jego tematem przewodnim będzie spółdzielczość i jej związki z ekonomią społeczną.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go faksem pod nr tel. 32 730-68-71 do dnia 14 grudnia 2012 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83. Program spotkania zamieszczony zostanie na stronie internetowej ROPS w najbliższych dniach.