Prezentacja - Środki unijne szansą aktywizacji osób z niepełnosprawnością i rozwoju podmiotów reintegracyjnych - Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Prezentacja – Środki unijne szansą aktywizacji osób z niepełnosprawnością i rozwoju podmiotów reintegracyjnych – Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego