14 stycznia 2020 r. w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i uczestnikom Konkursu Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019.

Celem Konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, ale również upowszechnianie ekonomii społecznej i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych na rynku.

Zgodnie z rekomendacjami Komisji konkursowej oraz rozstrzygnięciem Zarządu Województwa Śląskiego laureatami Konkursu zostali:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Honolulu (prowadząca Klubokawiarnię Drzwi Zwane Koniem),

II miejsce – Fundacja Leżę i Pracuję,

III miejsce – Spółdzielnia Socjalna Jasne, że Dom i Wnętrze.

Pani Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego wręczyła nagrodzonym przedsiębiorcom społecznym pamiątkowe statuetki i dyplomy. Laureaci otrzymali także nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł. Wyrazy uznania dla prowadzonej działalności zostały skierowane również do pozostałych uczestników Konkursu.

W celu zapoznania się z ofertą i dorobkiem laureatów, zachęcamy do przeczytania postu Znamy Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019! na stronie es.rops-katowice.pl.

W trakcie wydarzenia pracownicy ROPS przedstawili sylwetki nagrodzonych przedsiębiorstw społecznych, a przedstawiciele OWES SWR i JOWES podzielili się spostrzeżeniami na temat współpracy z wyróżnionymi podmiotami. Głos zabrali również sami laureaci, którzy opowiedzieli o doświadczeniach zebranych w ramach prowadzonej działalności, dotychczas osiągniętych rezultatach oraz planach na najbliższą przyszłość.

Uroczystość połączono z prelekcjami wygłoszonymi przez ekspertów w obszarze współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych. Pan Marek Zychla – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach przybliżył zagadnienie biznesowego wymiaru przedsiębiorczości społecznej. Natomiast Pan Tadeusz Durczok – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przedstawił przykłady oraz ważne aspekty działalności innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych w kontekście rozwoju sektora ekonomii społecznej i gospodarki, a także koncepcję ich utworzenia.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.