Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowych szkoleniach wspólnych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, o następującej tematyce:

„Job-coaching oraz formy współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Szkolenia prowadzone będą przez trenera z firmy WYG Consulting, Pana Sylwestra Karnasa.

Terminy szkoleń:

  • dla subregionu centralnego: 15-16 września 2014 r.
  • dla subregionu południowego: 15-16 października 2014 r.
  • dla subregionu północnego: 17-18 listopada 2014 r.
  • wszystkie subregiony: 19-20 listopada 2014 r.

 

Zajęcia będą odbywać się w hotelu Tycjan w Milówce, przy Placu Wolności 7.

W pierwszym dniu szkolenia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15. W każdym dniu po zajęciach odbędą się 45-minutowe konsultacje, które mają umożliwić uczestnikom omówienie interesujących ich kwestii.

Szkolenia skierowane są do  pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz aktywizowania osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się szkoleń – we własnym zakresie.

Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane. Grupy szkoleniowe będą liczyły do 25 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco od 11 sierpnia do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na szkolenie.

Dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu  32-730-68-87.

Poniżej zamieszczono program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.