W czwartek 22 czerwca 2017 r. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz zgłoszone podmioty ekonomii społecznej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu do swoich siedzib na „Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej”. Podczas rozmowy z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej będzie można dowiedzieć się o ich codziennej pracy, łączeniu celów gospodarczych i społecznych, a także ofercie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, m.in. dla osób zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego. Lista placówek, które można odwiedzić znajduje się tutaj.