W środę 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul. Konduktorskiej 39a w Katowicach odbędzie się Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Zabrza.

W turnieju wezmą udział 5-osobowe drużyny złożone z przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz uczniów i nauczycieli śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie czterorundowej rozgrywki gracze będą podejmowali decyzje operacyjne ukierunkowane na realizację celów społecznych i ekonomicznych prowadzonego przez siebie podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni inwalidów, spółdzielni socjalnej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, fundacji). Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów i uzyska najbardziej zrównoważone wyniki rozwoju podmiotu wygrywa turniej. Czyja strategia pozwoli osiągnąć sukces? Niebawem relacja z Turnieju!

Już w czwartek „Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej”.