Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej organizuje w czerwcu w Katowicach Festiwal Ekonomii Społecznej. W ramach tego wydarzenia w dniu 8 czerwca 2022 r. w Muzeum Śląskim odbędą się Młodzieżowe Spotkania z Ekonomią Społeczną, do udziału w których serdecznie zapraszamy młodzież starszych klas szkół podstawowych.

Ideą Młodzieżowych Spotkań z Ekonomią Społeczną jest ukazanie nowoczesnego oblicza działalności sektora społecznego, poprzez serię prowadzonych w formie interaktywnej wykładów poświęconych tematyce popularno-naukowej. Pomysł organizacji wydarzenia skierowanego do młodzieży narodził się w odpowiedzi na zainteresowanie bezpośrednimi spotkaniami z podmiotami działającymi w sektorze ekonomii społecznej wyrażane przez szkoły biorące udział w organizowanym od kilku lat przez ROPS cyklu edukacyjnym z tego zakresu.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00, zakończy ok. 15:00. Podczas imprezy podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa śląskiego poprowadzą wykłady w następujących tematach:

 

Godziny Temat Podmiot prowadzący
9:00 – 9:30 Rozpoczęcie Młodzieżowych Spotkań z Ekonomią Społeczną Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
9:30 – 11:00 Cenny Plastik Stowarzyszenie Kurka Wodna z Katowic
11:30 – 13:00 Akademia Superbohaterów.PL Fundacja Nauka. To Lubię z Gierałtowic
13:30 – 15:00 Zanieczyszczenie sztucznym światłem, czyli jak ochronić nocne niebo Stowarzyszenie Polaris – OPP z Sopotni Wielkiej

 

Stowarzyszenie Kurka Wodna z Katowic działa w myśl idei zrównoważonego rozwoju, którą rozumie jako budowanie lepszej przyszłości w oparciu o harmonię człowieka z przyrodą. Podnosi ważne kwestie związane ze stanem środowiska i dobrostanem zwierząt, tworząc przyjazną przestrzeń do dyskusji, zaangażowania i aktywnego działania społecznego. Organizacja na co dzień prowadzi edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenia, wykłady i prelekcje, wystawy miejskie oraz publikacje. Celem organizacji jest szerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi, zaniku bioróżnorodności oraz gospodarki cyrkularnej.  Ponadto Stowarzyszenie prowadzi sklep społeczny działający zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz pracownię naprawy, renowacji i upcyklingu, co wyróżnia je wśród innych podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Fundacja Nauka. To Lubię z Gierałtowic zajmuje się popularyzacją nauki, wydaje gry, książki, prowadzi kanał i serwis popularnonaukowy na YouTube. Działa również w innych mediach społecznościowych, dzięki czemu przekazywane treści docierają do odbiorców z całego kraju i cieszą się bardzo dużą popularnością. Jej celem jest edukacja, walka z naukowymi fake newsami oraz wsparcie grantowe dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. Założycielem Fundacji jest dr Tomasz Rożek – fizyk, dziennikarz naukowy, jeden z czołowych popularyzatorów nauki w Polsce. Fundacja realizuje projekt „Akademia Superbohaterów”, w ramach którego prezentuje sylwetki polskich naukowców w nowym świetle, ukazując zarówno ich życie, jak i działalność naukową. Zaznajamia młodych ludzi z czołowymi przedstawicielami polskiej nauki (Kopernik, Skłodowska, czy Lem), a także z tymi, o których wiedza nie jest tak powszechna (m. in. Malinowski, Czaplicka, Dybowski, Funk i wielu innych).

Stowarzyszenie Polaris – OPP z Sopotni Wielkiej jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych, a przy tym pierwsza w Polsce zajmuje się problematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem. Jest to temat, który coraz mocniej będzie determinował astronomię obserwacyjną w naszym kraju i o którym warto mówić, w szczególności do młodego pokolenia. Stowarzyszenie realizuje program „Ciemne Niebo”, prowadzi serwis internetowy www.ciemneniebo.pl, a także uczestniczy w cyklicznych „Ogólnopolskich Konferencjach na temat Zanieczyszczenia Światłem”, gdzie jest jednym z partnerów i patronów medialnych wydarzenia. Ponadto organizuje różnego typu wydarzenia, m.in. otwarte prelekcje on-line, obserwacje nieba bezpośrednio i on-line osób uczestniczących w tzw. Meetingach z teleskopami, warsztaty oświetleniowe, pokazy z wykorzystaniem ponad 3-metrowego, świecącego, pneumatycznego modelu Księżyca, ekspozycję planety pneumatycznej Wenus czy Ziemia wraz z warsztatami w jej wnętrzu i wiele innych wystaw interaktywnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu www.astroevents.pl  Zajmuje się także monitoringiem stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej i wsparciem w tworzeniu obszarów ochrony ciemnego nieba w Polsce.

Zgłoszenia do udziału w Młodzieżowych Spotkaniach z Ekonomią Społeczną można dokonać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres etkacz@rops-katowice.pl, w terminie do 23 maja 2022 r.

Udział w Młodzieżowych Spotkaniach z Ekonomią Społeczną jest bezpłatny. Szkoła we własnym zakresie zapewnia transport i opiekuna/opiekunów grupy. Do uczestnictwa w imprezie można zgłosić wyłącznie jedną grupę liczącą maksymalnie ok. 25 osób.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku wątpliwości lub pytań można się kontaktować z Panią Edytą Tkacz pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub wskazanym powyżej mailem.

Formularz zgłoszeniowy na Młodzieżowe Spotkania z Ekonomią Społeczną