W wyniku przeprowadzonego w dniach 19-23 czerwca 2020 r. głosowania korespondencyjnego wybrano członków III kadencji Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, która została ukonstytuowana Zarządzeniem nr 35/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w poniższym składzie:

  1. Renata Buryło – Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (subregion południowy)
  2. Maria Kowalczyk-Cichy – Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu (subregion centralny)
  3. Zbigniew Nowakowski – Zakład Aktywności Zawodowej przy Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu (subregion centralny)
  4. Monika Podgórska – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie (subregion północny)
  5. Iwona Puchalska – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju (subregion zachodni)
  6. Patrycja Rojek – Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT w Katowicach (subregion centralny)
  7. Beata Szczygieł – Centra Integracji Społecznej w Witowie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach (subregion centralny)
  8. Grzegorz Żymła – Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej (subregion południowy)

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zgłoszonym kandydatom oraz przedstawicielom CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów i WTZ-ów za aktywny udział w wyborach.