25 kwietnia br. w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku Forum Międzysektorowe poświęcone „Budowaniu marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych”.  Spotkanie było adresowane głównie do przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej z województwa śląskiego.

Forum zostało przeprowadzone przez Pana Pawła Bilskiego z Fundacji Oczami Brata z Częstochowy. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. budowanie marki i wizerunku, wykorzystanie public relations w podmiotach reintegracyjnych, współpraca z mediami i biznesem, tworzenie i promocja produktów wysokiej jakości, podejmowanie działań promocyjnych online, skuteczne wystąpienia publiczne i efektywne przygotowanie informacji prasowych.

Spotkanie miało interaktywny charakter – uczestnicy wymienili się doświadczeniami i opiniami, mieli także możliwość zaprojektowania znaku graficznego i koncepcji przekazu promocyjnego dla wymyślonego przez siebie lub istniejącego podmiotu/inicjatyw. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkretne przykłady działań promocyjnych, jakie mogą podejmować podmioty ekonomii społecznej w celu budowania marki i docierania po potencjalnych partnerów, darczyńców i biznesu.  

Forum zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czerwcu, lipcu i wrześniu br. planowana jest organizacja kolejnych trzech Forów Międzysektorowych obejmujących następujące tematy:

  • Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
  • Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.
  • Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ROPS, gdzie ogłaszane będą sukcesywnie rekrutacje uczestników na kolejne spotkania.