9 października 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku oraz 15 października 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach odbyły się ostatnie z pięciu rozgrywek eliminacyjnych w ramach Turnieju gry planszowej „Ekonomia społeczna”. Eliminacje przeprowadzone zostały przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną z Katowic.

Rozgrywki w Rybniku objęły uczniów następujących szkół ponadgimnazjalnych z subregionu zachodniego –  Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych im. T. Kościuszki w Rybniku. Natomiast w eliminacjach w Katowicach brali udział zawodnicy ze szkół subregionu centralnego: Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach, Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach oraz Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie. Udział w finale Turnieju zagwarantowały sobie drużyny z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych im. T. Kościuszki w Rybniku oraz Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach osiągając odpowiednio wyniki 110 i 56 punktów.

W trakcie każdego ze spotkań uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę ekonomii społecznej – przedstawiono najważniejsze założenia tej sfery aktywności obywatelskiej i możliwości dla społeczności lokalnych wynikające z wykorzystania potencjału podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (tj. OWES obszaru rybnickiego oraz OWES SWR obszaru centralno-zachodniego) opowiedzieli o swojej działalności oraz sposobach wsparcia przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Reprezentanci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego omówili system koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie oraz cele Turnieju gry „Ekonomia Społeczna”. Natomiast przedstawiciele Fajnej Spółdzielni Socjalnej szczegółowo zaprezentowali zasady i etapy gry, a także czuwali nad przebiegiem rywalizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek, a w szczególności uczniom za zaangażowanie i wykazaną kreatywność w trakcie gry oraz nauczycielom za wsparcie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale Turnieju w Katowicach!

 

Zdjęcia z rozgrywek w Rybniku:

 

Zdjęcia z rozgrywek w Katowicach: