13 kwietnia 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu „Zakup prospołeczny” Fundacji Wielki Człowiek. Fundacja działa na rzecz kultury, sztuki, sportu i dziedzictwa narodowego. Organizuje bezpłatnie wydarzenia artystyczne, zajmuje się edukacją artystyczną, w szczególności warsztatami dla młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury. Ponadto promuje dokonania Jerzego Kukuczki i innych polskich himalaistów lat 70-tych i 80-tych poprzez szereg wydawnictw, a także prowadząc Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki oraz Archiwum i Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki. Znak „Zakup prospołeczny” Fundacja otrzymuje na wydawane publikacje książkowe i DVD.

Certyfikat na ręce Pani Katarzyny Zioło reprezentującej Fundację Wielki Człowiek wręczyła Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego wraz z Panią dr Lucyną Poniatowską reprezentującą Śląską Kapitułę Certyfikującą oraz Panią Bożeną Borowiec – Dyrektor ROPS. Otrzymanie certyfikatu „Zakup prospołeczny” oraz podpisanie umowy licencyjnej, umożliwiającej posługiwanie się tym ogólnopolskim znakiem promującym podmioty ekonomii społecznej potwierdza wysoką jakość oferowanych przez Fundację produktów i usług przy równoczesnej dbałości o społeczny wymiar działania. Gratulujemy!