Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji kończącej realizację projektu IN SITU – Międzypokoleniowy Program Wspierania Innowacji Społecznych, która odbędzie się w formule online w dniu 7 marca 2022 roku w godzinach 9:00 – 12:30.

Na konferencję można się zarejestrować pod linkiem:

https://zoom.us/meeting/register/tJMvfuyurTwqGNesA5nOc7yD09NAhKwGP0QI

Od trzech lat projekt IN SITU wspiera innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczną w Europie Środkowej. Głównym celem projektu jest promowanie integracji na rynku pracy. Dla jego osiągnięcia we wszystkich krajach partnerskich projektu uruchomiono IN SITU Social Innovation Hubs, czyli inkubatory przedsiębiorczości wspierające uruchamianie inicjatyw społecznych czy przedsiębiorstw. Intensywna wymiana międzypokoleniowa jest możliwa dzięki współpracy uczestników z różnych grup wiekowych. Na wspólnej konferencji końcowej sześć krajów partnerskich (Austria, Słowenia, Chorwacja, Polska, Niemcy i Włochy) zaprezentuje wyniki projektu, doświadczenia (najlepsze praktyki) oraz wypracowane pomysły na biznes społeczny.

Program spotkania dostępny jest pod linkiem rejestracyjnym. Językiem konferencji jest angielski.