W imieniu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w dniu 22 listopada br. w godzinach od 10:00 do 14:00 w CINiBA – Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ulicy Bankowej 11 a.

Na Giełdzie Pracy zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo przewidziane są stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy, CINiBA. Na Giełdzie Pracy osoby zainteresowane będą miały możliwość zarejestrowania się w bazie osób poszukujących pracy. Organizator zachęca do zabrania z sobą kilku egzemplarzy życiorysu zawodowego (CV).

Organizując Giełdę Pracy, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pragnie zwrócić uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również przyczynić się do przełamania stereotypów i mitów utrudniających ich zatrudnianie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielką Organizatora, Panią Angeliką Foks, nr tel. 512 471 997, adres e-mail: katowice@fazon.pl.