Wydarzenie pn. „NIEZWYKŁAkonferencja WSPÓLNIE MOŻNA WIĘCEJ” to inicjatywa Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Firmy Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Firm i Organizacji Pozarządowych.
Konferencja prowadzona będzie w formule Open Space Technology, która umożliwi stworzenie przestrzeni do dialogu i wykreowania wspólnych inicjatyw. Organizator zapewnia, że Uczestnicy NIEZWYKŁEJkonferencji otrzymają:

  • gotowe pomysły z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • możliwość spotkania inspirujących ludzi dzielących się swoimi rozwiązaniami;
  • możliwość współtworzenia programu spotkania;
  • nieograniczoną ilość kawy.

Termin: 27 listopada 2015 r. (piątek)
Miejsce: Hotel Qubus Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2
Czas: 9:00 – 14:00

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 20 listopada 2015 r. Rejestracja na wydarzenie oraz wszelkie informacje na jego temat- pod numerami telefonu (33) 496 02 44, (33) 496 02 33 lub mailowo: csr@bcp.org.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Poniżej znajduje się oryginalne zaproszenie na konferencję .