W imieniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku.
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  • Kategoria III. Sukces rynkowy.
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2021 r. Uwaga – termin składania wniosków został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły nt. konkursu można znaleźć na stronie:

https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/aktualnosc/ogloszenie-naboru-wnioskow